Privacy notice

In deze privacy notice verklaart vzw Mum Run (met zetel in de Schierveldestraat 14, 8840 Oostnieuwkerke, België, tel.: 0032 (0)51 26 88 88) dat zij uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de richtlijnen in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

Wanneer en hoe komt vzw Mum Run aan persoonlijke informatie?

Vzw Mum Run kan op volgende manieren aan uw persoonlijke gegevens komen:

 • doordat u bent ingeschreven voor één van de loopwedstrijden tijdens het evenement Mum Run.
 • doordat u rechtstreeks aan ons goederen of diensten levert.
 • doordat u zelf contact met ons opgenomen heeft.

Welke gegevens houdt vzw Mum Run bij?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijhouden.

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum en leeftijd
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • nationaliteit
 • startnummer

Indien u een sponsor of leverancier bent worden ook volgende gegevens bewaard:

 • bankrekeningnummer
 • btw-nummer
 • historiek van sponsoring, verkopen of aankopen
 • betalingsgegevens
 • eventueel andere nuttige informatie die kan helpen om onze samenwerking of het uitvoeren van onze overeenkomst te optimaliseren.

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid.

Waarom we uw gegevens nodig hebben?

In eerste instantie houdt vzw Mum Run uw gegevens bij om

 • uw inschrijvingen te beheren
 • een klassement van de deelnemers op te stellen
 • de publieke aankondiging van deze klassementen te doen, vb op onze website, in de media of op sociale media.
 • u te voorzien van informatie over het evenement of eventuele volgende edities ervan. Doorgaans gebeurt dit in de vorm van een nieuwsbrief per email. Bij iedere nieuwsbrief krijgt u trouwens de mogelijkheid om op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze in de toekomst niet meer ontvangt.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 • Vzw Mum Run verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u (als sponsor of leverancier), om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit vereist zou zijn door medische of veiligheidsredenen tijdens het evenement zelf.
 • Daarnaast werken wij ook samen met bedrijven die inzage hebben in de gegevens die wij verwerken, zoals de firma Star Tracking die instaat voor de tijdsregistratie, onze ICT-partner Genius bvba en Lean Interactions en ons extern boekhoudkantoor Quartus. Deze bedrijven gaan ook op een veilige en vertrouwelijke manier met uw gegevens om, geheel volgens de GDPR wetgeving.
 • We wensen hierbij te benadrukken dat de andere vennootschappen die tot dezelfde groep van vzw Mum run behoren (Gediflora bvba, Mums bvba, Paraty bvba en Pieters Plant Production bvba) niet beschouwd worden als derden, en dat uw persoonsgegevens door vzw Mum Run wel met hen kunnen worden gedeeld.

Gebruik van foto’s en video’s

Door uw deelname aan het publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd.

Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dit materiaal voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities ervan. Met dit doel kunnen foto’s en video’s gepubliceerd worden in onze nieuwsbrieven, op sociale media, op onze flyers, affiches en banners en in onze brochures.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Het spreekt voor zich dat vzw Mum Run alle gegevens goed beveiligt. We hebben dan ook de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze GDPR-verantwoordelijke Celine Devos (celine@gediflora.be)

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om u te allen tijde voor onze nieuwsbrieven uit te schrijven. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt uw verzoek hieromtrent sturen naar onze GDPR-verantwoordelijke Celine Devos (celine@gediflora.be) of per brief naar Gediflora, schierveldestraat 14, 8840 Oostnieuwkerke. Gegevens die noodzakelijk zijn om een zakelijke overeenkomst (igv sponsors en leveranciers) optimaal uit te voeren, zullen natuurlijk bewaard blijven.

Update van deze privacyverklaring

Deze privacy policy is op 14 mei 2019 voor het laatst geactualiseerd. Wij passen de privacy policy geregeld aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Nieuwe updates vindt u terug op de website van www.mumrun.be.

Sluit Menu